Danh sách Khách Hàng đủ điều kiện mua sản phẩm 0đ


Trong thời gian từ 14/05 – 01/06, danh sách Khách Hàng thỏa mãn điều kiện mua sản phẩm với giá 0đ được V1000 cập nhật liên tục. Chậm nhất T+2 ngày làm việc (T: ngày săn deal)

Chúc mừng Khách Hàng có tên trong danh sách phía dưới đã mua được sản phẩm deal 0đ, V1000 sẽ liên hệ về thời gian giao sản phẩm theo quy định ở thể lệ chương trình TẠI ĐÂY.  

Ngày Khung Sản phẩm deal 0đ Họ tên Email Số điện thoại
14-May 10h – 10h30 Điện thoại Samsung Galaxy A6+ Lê Sỹ Đạt xxxydat@hotmail.com 094669xxxx
14-May 10h – 10h30 Lê Huy Nguyên xxxyenlhfb00221@gmail.com 098738xxxx
14-May 16h- 16h30 Đặng Tùng Anh xxxh.nuce@yahoo.com 096247xxxx
14-May 16h- 16h30 Nguyễn Long Tuấn                      xxxgtuan@outlook.com 0166808xxxx
15-May 10h – 10h30 Nguyễn Quốc Oai                     xxxyenquocoai1994@gmail.com 090772xxxx
15-May 10h – 10h30 Thái Hán Vinh xxxvinh23@gmail.com 097308xxxx
15-May 12h – 12h30 Võ Hoàng Ngân xxxngngan2709@gmail.com 090367xxxx
15-May 16h- 16h30 Lê Anh Quốc xxxquoc.apt@gmail.com 096681xxxx
16-May 10h – 10h30 Vũ Đình Thành xxxithanh@gmail.com 098826xxxx
16-May 10h – 10h30 Phan Ngọc Huy xxxuy.pr@gmail.com 0164959xxxx
16-May 12h – 12h30 Nguyễn Anh Tùng xxxtung11893@gmail.com 0166224xxxx
16-May 16h- 16h30 Lê Thanh Tòng xxxnhtong.max@gmail.com 090830xxxx
17-May 10h – 10h30 Trần Nam Hưng xxxgtrcn@gmail.com 097333xxxx
17-May 10h – 10h30 Hồ Châu San xxxusan54cntt@gmail.com 093271xxxx
17-May                       12h – 12h30                               Hoàng Đức Việt xxxviet321@gmail.com 0169976xxxx
17-May 16h- 16h30 Nguyễn Thiện Toàn xxxyenthientoan200@yahoo.com.vn 097329xxxx
18-May 10h – 10h30 Nguyễn Đức Minh xxxhnguyen14051998@gmail.com 0988320xxx
18-May 10h – 10h30 Đặng Xuân Thủy xxxgxuanthuy888@gmail.com 0123239xxxx
18-May 12h – 12h30 Nguyễn Anh Dũng xxxdung31101998@gmail.com 0169267xxxx
18-May 12h – 12h30 NGÔ QUANG ĐẠO xxxnq91@gmail.com 0121252xxxx
18-May 16h- 16h30 Võ Hoàng Phúc xxxngphucvo97@gmail.com 0164228xxx
21-May 10h – 10h30 Nồi chiên AFB-5859 Nguyễn Thu Trang xxxxg.ngth1305@gmail.com ‘094210xxx
21-May 10h – 10h30 Vũ Thị Quế xxxxuyetque@gmail.com ‘097842xxxx
21-May 10h – 10h30 Nguyễn Phước An xxxocan87@gmail.com ‘0935543xxx
21-May 10h – 10h30 Vũ Quỳnh Giao xxxuynhgiao1710@yahoo.com ‘0984688xxx
21-May 10h – 10h30 Huỳnh Văn Hiếu xxxuhuynh1990@gmail.com 0907956xxx
21-May 12h – 12h30 TRẦN VĂN NGHĨA xxxnvannghia1604@gmail.com ‘0975607xxx
21-May 12h – 12h30 Nguyễn Thanh Long                        xxx1704@gmail.com ‘0906611xxx
21-May 12h – 12h30 Hoàng Quang Cường                           xxxnghq01@gmail.com 01635814xxx
21-May 12h – 12h30 Phạm Hoàng Phúc xxxaphuc@gmail.com 01289988xxx
21-May 12h – 12h30 cao đình hậu xxxdinhhau@gmail.com ‘0932878xxx
21-May 16h- 16h30 Trần Quang xxxnhphuong.dttth@gmail.com 0904244xxx
21-May 16h- 16h30 Nguyễn Hải Yến xxxxnhy.neu@gmail.com 0906642xxx
21-May 16h- 16h30 Vi Quang Huy xxxngjai@gmail.com 0902581xxx
21-May 16h- 16h30 Lư Phước Hiền xxxyen.phuongla@yahoo.com 098642xxxx
21-May 16h- 16h30 Kiều Ngọc Hải xxxesad1989@gmail.com 0165605xxxx
22-May 10h – 10h30 Nồi chiên AFB-5859 Nguyễn Thị Thu Trang xxxgnt1293@gmail.com 096801xxx
22-May 10h – 10h30 Lê Tiến Cường xxxuong1408@gmail.com 0888833xxx
22-May 10h – 10h30 Vũ CHương xxxu2903@yahoo.com 0907991xxx
22-May 10h – 10h30 Ngô Thị Thanh Ngân xxxgan.vcb@gmail.com 090398xxxx
22-May 10h – 10h30 Lữ Thị Phương Kiều xxxxhuongkieu1310@gmail.com 0975159xxx
22-May 12h – 12h30 Nguyễn Đức Anh xxxanh301191@gmail.com 01662657xxx
22-May 12h – 12h30 Phạm Thanh Tú xxxmtu2906@gmail.com 0963227xxx
22-May 12h – 12h30 LÊ QUỲNH TRANG xxxng90@gmail.com 09062721xx
22-May 12h – 12h30 Lê Cường xxxgtu5566@gmail.com 01234569xxx
22-May 12h – 12h30 Nguyễn Hữu Lâm xxx.nguyenhuu@gmail.com 09668815xxx
22-May 16h- 16h30 Máy xay cầm tay BLB-5271 Nguyễn Thùy Dương                                                 xxxngchi.199@gmail.com 0988011xxx
22-May 16h- 16h30 Nguyễn Việt Long xxdlesslove89@gmail.com 0976262xxx
22-May 16h- 16h30 Phạm Quang Nhật xxxerjoin2@gmail.com 01698425xxx
22-May 16h- 16h30 Phạm Long Quân xxxmlongquan@gmail.com 0916614xxx
22-May 16h- 16h30 Nguyễn Tấn Nguyên xxxentan.anha@gmail.com 0978734xxx
23-May 10h – 10h30 Máy xay cầm tay BLB-5271  Lê Thị Hồng Chiền xxxgchientk5@gmail.com 01237715xxx
23-May 10h – 10h30 Đặng Thị Thúy Nga xxx.nt1305@gmail.com 0937330xxx
23-May 10h – 10h30 Nguyễn Thị Diễm Vi xxxxenthidiemvi@gmail.com ‘098246xxxx
23-May 10h – 10h30 Nguyễn Hiếu Thanh Thảo xxxxenhieuthanhthao95@gmail.com ‘0121368xxxx
23-May 10h – 10h30 Nguyễn Hương Ngọc xxxxyenhuongngoc1188@gmail.com ‘090960xxxx
23-May 12h – 12h30 Hoàng Thanh Tuyền xxxenht@gmail.com 096204xxxx
23-May 12h – 12h30 Trịnh Xuân Bình xxxhtxb@gmail.com 0904309xxxx
23-May 12h – 12h30 Hoàng Thị Thùy Dương xxxnghtt93@gmail.com 098451xxxx
23-May 12h – 12h30 Trần Thị Thùy Trang xxxy.trang@gmail.com 0908811xxxx
23-May 12h – 12h30 Nguyễn Ngọc Thiện xxxen.az1990@gmail.com 093919xxxx
23-May 16h- 16h30 NGUYỄN HỮU ĐỨC ANH xxxnguyen823@gmail.com 098130xxxx
23-May 16h- 16h30 Ngô Trọng Khôi xxoimm92@gmail.com 0166281xxxx
23-May 16h- 16h30 Trần Văn Cần xxxi.it.utehy@gmail.com 0123831xxxx
23-May 16h- 16h30 Nguyễn Thị Nga xxxyennga2209@gmail.com 0989792xxx
23-May 16h- 16h30 Nguyễn Gia Thiện xxxthienhp@yahoo.com 0985622xxx
24-May 10h – 10h30 Máy xay cầm tay BLB-5271  lê thị tính xxxt@foster.com.vn 0164367xxxx
24-May 10h – 10h30 Trương Phương Thúy xxxxongthuy.bmnhat@gmail.com 01202105xxx
24-May 10h – 10h30 Bùi Thúy Hoa xxxxhoa1331989@gmail.com ‘0904855xxx
24-May 10h – 10h30 Doãn Thị Vi xxxxnvyhy@gmail.com ‘0165896xxxx
24-May 10h – 10h30 Phạm Thị Thanh xxxxthanh41@gmail.com ‘097393xxxx
24-May 12h – 12h30 Nồi cơm RCB-5923 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH xxxhnk@apzon.com ‘097842xxx
24-May 12h – 12h30 Đào Mai Hoa xxxdm28@gmail.com ‘091801xxxx
24-May 12h – 12h30 Nguyễn Văn Phương xxxonggtvt45@gmail.com ‘098979xxx
24-May 12h – 12h30 Bùi Thị Thanh Hòa xxxhoa054@gmail.com 090344xxxx
24-May 12h – 12h30 hoàng ngọc vân xxxcli123@yahoo.com ‘01693417xxx
24-May 16h- 16h30 Bùi Ngọc Long xxxclongk50b@gmail.com 0973822xxx
24-May 16h- 16h30 Nguyễn Xuân Anh xxxhnguyen002002@gmail.com ‘090623xxxx
24-May 16h- 16h30 Chu Minh Thắng xxxxthangchu@gmail.com 098512xxxx
24-May 16h- 16h30 Bùi Hoàng Nhật Linh xxxlinh99@gmail.com ‘090948xxxx
24-May 16h- 16h30 Nguyễn Thị Bé xxxxham086@gmail.com ‘0942443xxx
25-May 10:00 – 10:30 Nồi cơm RCB-5923 Nguyễn Trọng Kỷ xxxyentrongky89@gmail.com 097710xxxx
25-May 10:00 – 10:30 Phạm Thị Mai Anh xxxe_bongbong_000@yahoo.com 098410xxxx
25-May 10:00 – 10:30 Nguyễn Văn Mạnh xxxiduongdangkelly@gmail.com 097640xxxx
25-May 10:00 – 10:30 Trần Thị Thúy Kiều xxxnthuykieu280987@gmail.com 093545xxxx
25-May 10:00 – 10:30 Vũ Thị Dinh xxxtigon.8x@gmail.com 0124307xxxx
25-May 12:00 – 12:30 Nguyễn Quang Minh xxxminh130390@yahoo.com 0162654xxxx
25-May 12:00 – 12:30 Lê Mai Hương xxxglm263@gmail.com 0165523xxxx
25-May 12:00 – 12:30 Nguyễn Thi Lan xxxny.vit87@gmail.com 098952xxxx
25-May 12:00 – 12:30 Phan Lê Kim Long xxxocthien30592@gmail.com 090514xxxx
25-May 12:00 – 12:30 Nguyễn Thị Thanh Vân xxxntt2310@gmail.com 097847xxxx
25-May 16:00 – 16:30 Hoàng Thị Linh xxxhlinhhoang1704@gmail.com 093412xxxx
25-May 16:00 – 16:30 Nguyễn Phước Thiện xxxocthien3005@gmail.com 090585xxxx
25-May 16:00 – 16:30 Phan Mỹ Huyền xxxnmyhuyen1997@gmail.com 098650xxxx
25-May 16:00 – 16:30 Nguyễn Hương Thảo xxxyenthaomi06@gmail.com 093415xxxx
25-May 16:00 – 16:30 Bùi Hải Anh xxxanh1239@gmail.com 090241xxxx
28-May 10:00 – 10:30 Combo 5 voucher tại Momo Paradise – Buffet Lẩu Đơn Single Course, Miễn Phí Buffet Kem Nguyễn Thùy Linh xxxylinh138@gmail.com 097585xxxx
28-May 10:00 – 10:30 La Nguyễn Ngọc Danh xxxanh1982@yahoo.com 090880xxxx
28-May 10:00 – 10:30 Nguyễn Khoa Hiếu xxxu92dhkth@gmail.com 097321xxxx
28-May 12:00 – 12:30 Thẻ Elite Fitness Passport 12 Tháng Lê Hồng Nhung xxxgnhungle.1002@gmail.com 096509xxxx
28-May 12:00 – 12:30 Nguyễn Thu Huyền xxxxenhuyen3105@gmail.com 098942xxxx
28-May 12:00 – 12:30 Lê Kim Hạnh xxxdientu@yahoo.com 097171xxxx
28-May 12:00 – 12:30 Hồ Thanh Tuấn xxxuan89@gmail.com 0128842xxxx
28-May 16:00 – 16:30 Combo 5 voucher Tour 1N City Nha Trang Trịnh Huỳnh Thanh xxxnhthanhbtv@gmail.com 091847xxxx
29-May 10:00 – 10:30 Combo 10 voucher chăm sóc sắc đẹp tại SPA HN và Lê Aqua Trịnh Quang Quý xxxngquyy@gmail.com 092570xxxx
29-May 12:00 – 12:30 Thẻ Elite Fitness Passport 12 Tháng Đặng Duy Minh xxxeisent_93@yahoo.com.vn 096650xxxx
29-May 12:00 – 12:30 Trịnh Thị Thu Hà xxxhthuha388@gmail.com 0169539xxxx
29-May 12:00 – 12:30                Hoàng Văn Tuấn xxxngvtuan85@gmail.com 096222xxxx
29-May 12:00 – 12:30 Đào Duy Khánh xxxkhanh872005@gmail.com 090489xxxx
29-May 16:00 – 16:30 Combo 2 voucher 2N1Đ Thảo Nguyên Resort 4* Mộc Châu P. Superior Trung Tâm Gồm Buffet Sáng.  Vũ Thị Hương Loan xxxuya@yahoo.com.vn 096457xxxx
30-May 10:00 – 10:30 Hoàng Ngọc Resort Mũi Né 4* + Tặng Lẩu , Set Menu Và Nhiều Ưu Đãi Khác Cho 2 Khách Đỗ Lương Thiện xxxxgthienaz@gmail.com 0164643xxxx
30-May 12:00 – 12:30 Thẻ Elite Fitness Passport 12 Tháng Nguyễn Thị Hạnh xxxyenthngoan2012@gmail.com 0124654xxxx
30-May 12:00 – 12:30 Vũ Duy Phương xxxongvd88@gmail.com 098868xxxx
30-May 12:00 – 12:30 Đào Nguyễn Quỳnh Như xxxkh1996@yahoo.com.vn 0169505xxxx
30-May 12:00 – 12:30 Nguyễn Văn Hoàng xxxng1434@gmail.com 0165276xxxx
30-May 16:00 – 16:30 Combo 5 voucher Buffet Nướng Hàn – Nhật Hơn 70 MónTại Grill & Cheer Vũ Việt Hùng xxxgvu.neu@gmail.com 093599xxxx
30-May 16:00 – 16:30 Nguyễn Phương xxxongnt975@gmail.com 0163868xxxx
30-May 16:00 – 16:30 Dương Tuyết Hà xxxxngtuyetha@gmail.com 090462xxxx
31-May 10:00 – 10:30 [Hot Summer 2018] MerPerle Hòn Tằm Resort 5* – P. Forestal/Tropical – Vé Vào Cửa Khu Sparkling Waves Cho 2 Người Vũ Đức Duy xxxxtar20152801@gmail.com 01637100xxxx
31-May 12:00 – 12:30 Thẻ Elite Fitness Passport 12 Tháng La Thủy Tiên xxxxuytien@yahoo.com 093629xxxx
31-May 12:00 – 12:30 Phan Thuý Linh xxxxlinh2710@gmail.com 090223xxxx
31-May 12:00 – 12:30 Nguyễn Thanh Quang xxxxang2210@gmail.com 098261xxxx
31-May 12:00 – 12:30 Lê Huỳnh Nhi xxxxe.nhi.le@gmail.com 098972xxxx
31-May 16:00 – 16:30 Combo 5 voucher Liberty Central Saigon Riverside 4* – Buffet Trưa Hơn 50 Món Thứ 2 Đến Thứ 6 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm xxxxnhtramnguyen2011@gmail.com 090997xxxx
31-May 16:00 – 16:30 Bùi Thị Hiền xxxxhien0502@gmail.com 0165741xxxx
31-May 16:00 – 16:30 Nguyễn Thị Vân Anh xxxxntv@apzon.com 097334xxxx
1-Jun 10:00 – 10:30 Combo tour hè tại Phúc Quốc Nguyễn Hải Vân xxxxan7101990@gmail.com 098636xxxx
1-Jun 10:00 – 10:30 Trần Thị Thu xxxxRAN8118@GMAIL.COM 0166745xxxx
1-Jun 10:00 – 10:30 Tạ Thục Hiền xxxxhienta60@gmail.com 0169650xxxx
1-Jun 10:00 – 10:30 Nguyễn Thanh Cường xxxxgnguyenthanh0310@gmail.com 0169310xxxx
1-Jun 10:00 – 10:30 Phan Phượng Anh xxxxphuonganh112@gmail.com 091511xxxx
1-Jun 12:00 – 12:30 Thẻ Elite Fitness Passport 12 Tháng Nguyễn Minh Nguyệt xxxxetnuu123@gmail.com 096305xxxx
1-Jun 12:00 – 12:30 Nguyễn Văn Cường xxxxyencuong.vta@gmail.com 096886xxxx
1-Jun 12:00 – 12:30 Nguyễn Văn Bính xxxxgoo@gmail.com 093226xxxx
1-Jun 12:00 – 12:30 Nguyễn Phương Thảo xxxxonpp@gmail.com 0164622xxxx
1-Jun 12:00 – 12:30 Đỗ Thị Bích Thủy xxxxhthuy.do@gmail.com 091433xxxx
1-Jun 16:00 – 16:30 Combo Chăm Sóc Sắc Đẹp Tại Thẩm Mỹ Viện Đại Việt Nguyễn Thị The xxxxnnhhhoang@gmail.com 0165819xxxx

Vui lòng quay lại V1000 để tiếp tục săn.Còn rất nhiều cơ hội để tham gia săn deal 0đ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *