Home Thủ Thuật CÁCH HACK FULL TIỀN GAME MY RESTAURANT | How to Hack MY RESTAURANT

CÁCH HACK FULL TIỀN GAME MY RESTAURANT | How to Hack MY RESTAURANT

by Auspeed


Join discord để lấy script : https://discord.com/5KWkyxT
Video hướng dẫn lấy script : https://youtu.be/cuvc5W4Me5c
Link để tải exploit : https://direct-link.net/56632/Krnlexploitroblox
Exploit tôi dùng là Protosmasher và Sirhurt
Protosmasher 15$
Sirhurt 10$
————————
Kênh tôi là kênh làm về roblox hack , cheat các kiểu. Vì sao kênh tôi có nhiều video về Engrisk thì đó là cách để kiếm view ¯_(ツ)_/¯.
Giờ thì tôi đã hơn 1k sub thế nên tôi sẽ làm video bằng tiếng việt.

24 comments

KEN CH 30/01/2021 - 01:00

script xin voi

Reply
Top Comment 30/01/2021 - 01:00

link lấy script die r

Reply
Nhân Meme 30/01/2021 - 01:00

Hack giúp tui đc ko bạn

Reply
TMOG GAMING 30/01/2021 - 01:00

hack giups mik dc ko
pls pls

Reply
hmm 30/01/2021 - 01:00

đây là script nha mn
_G.Yes = true — toggle on // off

loadstring(game:HttpGet("https://gerard.faded.pw/supercoolscriptdiebye"))()

Reply
Thị Hồng Yến Trịnh 30/01/2021 - 01:00

Tao kinh máy thg hack >:((

Reply
Among San 30/01/2021 - 01:00

Có bị ban ko v

Reply
IChiMC 30/01/2021 - 01:00

sirhurt xài đc k

Reply
nam nguyenhoai 30/01/2021 - 01:00

cho mẹ cái script đi

Reply
SO SAD 30/01/2021 - 01:00

hack có bị sao ko bạn sợ hư máy giống hồi lúc ;)

Reply
SORA 30/01/2021 - 01:00

Lời mời vào group hết hạn r :v sao lấy script ?

Reply
Mon ú TV 30/01/2021 - 01:00

Làm trên đt đc k v bn

Reply
KORE MONA 30/01/2021 - 01:00

discord invite sai r

Reply
Thành Lâm Vlogs 30/01/2021 - 01:00

hack cac pha game

Reply
SCP 049 30/01/2021 - 01:00

test thử :)))
link discord lỗi :(((

fix đi

Reply
Trinh Nguyễn 30/01/2021 - 01:00

Ung ho toi la nguoi thu5 va thu 6 thanhban1231 day

Reply
Tuyet Le 30/01/2021 - 01:00

Dang ky ung ho toi la nguoi thu 5

Reply
Lol Fash 30/01/2021 - 01:00

ung ho

Reply
Nhựt Official Thanh 30/01/2021 - 01:00

ung ho

Reply
Ngu Ân 30/01/2021 - 01:00

ung ho

Reply
Ăn Nguyễn Văn 30/01/2021 - 01:00

ung ho nha

Reply
Thanh 30/01/2021 - 01:00

xin script

Reply
LHK YT Roblox 30/01/2021 - 01:00

e og oi og VN ak cho xin cai link Script dc k

Reply
Ăn Nguyễn Văn 30/01/2021 - 01:00

toi hack krnl nhung toi hack thi no hien ban goc 64x ban lay ken gium toi krnl di toi se like sub ban

Reply

Leave a Comment