Home Thủ Thuật Cách tải, cài đặt và crack key phần mềm Camtasia 8 (Dành cho máy cấu hình cơ bản)

Cách tải, cài đặt và crack key phần mềm Camtasia 8 (Dành cho máy cấu hình cơ bản)

by Auspeed


Cách tải, cài đặt và crack key phần mềm Camtasia 8 (Dành cho máy cấu hình cơ bản)
Hướng dẫn cài đặt Camtasia 8 full

Bước 1: Ngắt kết nối Internet

Bước 2: mở notepad với quyền Administrator tìm và mở file hosts (tại đường dẫn C:WindowsSystem32driversetchosts)

– thêm vào cuối file hosts đoạn

127.0.0.1 activation.cloud.techsmith.com
127.0.0.1 oscount.techsmith.com

Serial key: (Chọn 1 trong số những key dưới)
HLCZF-HDCPL-KGB6W-ZSCAZ-VF6A2
GCABC-CPCCE-BPMMB-XAJXP-S8F6R
CD2AA-QZBHD-C3KJL-E9HRV-Q797C
EA5AC-CLMAM-A8W6W-EZLYM-LM58F
C2CCW-AMCC2-C7CCC-4KFNG-4R4D5
G4DCD-9CC5J-JTDPC-FQJ9X-X735A

Leave a Comment